دوره آموزش برند سازی

مباحث دوره:

برند چیست؟
روش های برند سازی
تحقیقات میدانی
هویت سازی
نام تجاری
ساخت شعار
ساخت لوگو
زبان برند
صدای برند
تداوم برند

×