دوره آموزش مدیریت وردپرس

مباحث دوره:

آموزش تنظیمات وردپرس

آموزش دسته بندی محتوا

نوشته ها و برگه ها

آموزش درج و انتشار محتوا

مدیریت فهرست ها

مدیریت دیدگاه ها

آموزش کار با انواع ویرایشگرها

آموزش نصب افزونه ها

آموزش نصب پوسته ها

مدیریت ابزارک ها

×